E-fact 42 - Checklist for prevention of lower limb disorders

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
Bulgarian
Czech
Danish
German
Greek
English
Spanish
French
Icelandic
Italian
Latvian
Lithuanian
Hungarian
Maltese
Dutch
Polish
Portuguese, International
Romanian
Slovak
Slovenian
Finnish
Swedish
Provider: 
EU OSHA

Opis

This checklist concerns hazards for injury or development of disorders to the lower limb and is targeted at people engaged in workplace hazard identification. In addition, this checklist offers examples of preventive measures that can help to reduce LLDs risks.

Access tool

Language of original language description: 
Bulgarian
Czech
Danish
German
Estonian
Greek
English
Spanish
French
Icelandic
Italian
Latvian
Lithuanian
Hungarian
Maltese
Dutch
Polish
Portuguese, International
Romanian
Slovak
Slovenian
Finnish
Swedish

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hotelové a podobné ubytovanie
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects: 
Poruchy dolných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2008