E-fact 39 - Cleaners and musculoskeletal disorders

Back to MSDs and filter
E-fact 39 - Cleaners and musculoskeletal disorders

E-fact 39 - Cleaners and musculoskeletal disorders

Type of item
Guides & Tools
Country
EU
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

Numerous investigations have shown that cleaners are at risk of developing MSDs of the back, neck, shoulders, elbows, hands and lower limbs as a result of their work. The E-Fact identifies the risk factors that cleaners face in the course of their work and provides advice on the practical steps that can be taken to prevent or reduce these risks.

Numerous investigations have shown that cleaners are at risk of developing MSDs of the back, neck, shoulders, elbows, hands and lower limbs as a result of their work. The E-Fact identifies the risk factors that cleaners face in the course of their work and provides advice on the practical steps that can be taken to prevent or reduce these risks.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Čistiace činnosti
Hazards
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Nevyhovujúca organizácia práce
Opakované pohyby/opakovaná práca
Vibrácie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Purpose of the material
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Pracovníci
Priority area
Prevencia
Year
2008