E-fact 17 - The prevention of work-related neck and upper limb disorders (WRULDs) in construction

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This summary aims to inform workers, their supervisors and employers, and occupational safety and health professionals in the construction sector about WRULDs. It helps to identify the particular risks that workers face of developing WRULDs and provides advice and case study examples, concerning the practical steps that can be taken to prevent or reduce the risks.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
STAVEBNÍCTVO
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects: 
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2007