E-fact 13 - Office ergonomics

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Slovenian
Provider: 
EU OSHA

Opis

This web summary provides specific guidance on use of office equipment, providing a safe working environment, and workstation practices, including a detailed VDU checklist

Access tool

Language of original language description: 
English
Slovenian

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Nevyhovujúce pracovné prostredie, napr. osvetlenie
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2007