Coronavirus and telework: 5 dimensions to be addressed to organise the work

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Francúzsko
Languages: 
French
Provider: 
ANACT

Opis

This web section presents 5 dimensions to be addressed to combine working from home and the occupational health of teleworkers in a successful way.

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020