Computer workstation ergonomics : how to set up an ergonomic computer station

Back to MSDs and filter
Computer workstation ergonomics : how to set up an ergonomic computer station

Ergonomie des postes de travail informatisés: bien agencer son poste de travail

Type of item
Guides & Tools
Country
Švajčiarsko
Languages

German

French

Italian

Provider
Provider (English)
SUVA
Provider (Original)
SUVA

Description

This webpage proposes preventive measures and tips on how to set up in a few minutes an ergonimic computer station.

Cette page web propose des mesures de prévention et des conseils pour optimiser en quelques minutes l’agencement de votre poste de travail.

Access tool

Language of original language description

German

French

Italian

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Osoby pracujúce z domu
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Pracovníci
Priority area
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Year
2020