A classification of methods for assessing and/or preventing the risks of musculoskeletal disorders

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
French
Provider: 
European Trade Union Institute, ETUI

Opis

Guide showing 15 methods for evaluating and preventing the risks of musculoskeletal disorders (MSDs) in the workplace. The methods are classified into three categories depending on the skills needed to use them: detection – analysis – expertise. Through this publication, the ETUI seeks to encourage the participation of workers and their representatives in the detection and prevention of MSDs.

 

Access tool

Language of original language description: 
English
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Dlhý pracovný čas
Ručná manipulácia s bremenami
Nevyhovujúce pracovné prostredie, napr. osvetlenie
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Používanie zariadenia s obrazovkou
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zástupcovia zamestnancov
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2011