Checklist for enterprises to use in their workplace assessment. Agriculture, forestry and horticulture

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Dánsko
Languages: 
English
Provider: 
Workplace Denmark - for foreign service providers and posted workers

Opis

This checklist is a tool for enterprises to use when preparing their workplace assessment (WPA).  All enterprises with employees are obligated to draw up workplace assessments. The workplace assessment is the enterprise’s own tool for identifying, prioritising and solving working environment problems. The checklist contains a number of yes/no questions. Questions answered with a ‘yes’ pose a working environment problem to be included in an action plan prepared by the enterprise.

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Statické polohy – státie
Statické polohy – v sede
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Migrujúci pracovníci a pracovníci z radov prisťahovalcov
Purpose of the material: 
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Konzultant pre otázky BOZP
Pracovníci
Priority area: 
Budúce generácie
Prevencia