Carpal tunnel syndrome

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Poľsko
Languages: 
Polish
Provider: 
Social Security Institution (ZUS)

Opis

This guides provides information about the carpal tunnel syndrome and gives some insights/tips on how to prevent it.

 

Access tool

Language of original language description: 
Polish

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Opakované pohyby/opakovaná práca
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Poruchy horných končatín
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2013