Calculator and APP: Physical Load Identification

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Španielsko
Languages: 
Spanish
Provider: 
INSST

Opis

This tool/app aims to provide assistance in identifying risks associated with physical load, in particular related to handling of loads, repetitive work and static postures.

Access tool

Language of original language description: 
Spanish

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020