Because work shouldn't hurt - poster

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
European Trade Union Institute, ETUI

Opis

Poster showing the outline of a man and the  different types of working situations where MSDs can appear together with explanations in English on the main MSDs causes.

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Upozornenie/výstraha
Druh vizuálnych zdrojov: 
Plagát
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017