Back injury prevention  guide for health care providers

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
USA
Languages: 
English
Provider: 
Oregon Occupational Safety and Health (Oregon OSHA)

Opis

This booklet is designed to provide general guidance for employers and employees about how to prevent back injury as a result of lifting and moving patients and residents. It may be useful in settings such as hospitals, nursing homes, assisted living facilities, board and care homes, and during the provision of home health care. Some of the benefits of back injury prevention include decreased injuries and costs, as well as increased efficiency and employee morale. The practical suggestions in this guide are focused on orderlies, attendants, nurses, nursing assistants and others who actually lift and move patients and residents. The information was developed with the help of individuals and institutions in the health care field who have found effective ways to prevent back injuries.

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Činnosti nemocníc
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Statické polohy – státie
Statické polohy – v sede
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2001