Automotive services - how to avoid and reduce upper limb MSDs

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Canada
Languages: 
French
Provider: 
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Opis

In collaboration with the IRSST and Auto Prevention, the research team produced five fact sheets on MSD prevention, grouped in a single PDF: car aesthetics; bodywork; mechanics under the hood; mechanics under the vehicle; tire service.

 

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Oprava a údržba motorových vozidiel
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – státie
Ručná manipulácia s bremenami
Prudké pohyby
Opakované pohyby/opakovaná práca
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Poruchy horných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2013