Austria: Healthy working in the HORECA sector

Zadajte: 
Case study
Country: 
Rakúsko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Hotelové a podobné ubytovanie
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
Nebezpečenstvá: 
Práca v rýchlom tempe
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Migrujúci pracovníci a pracovníci z radov prisťahovalcov
Purpose of the material: 
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020