Austria: AUVAsicher - Support scheme for MSEs

Back to MSDs and filter
Austria: AUVAsicher - Support scheme for MSEs

Austria: AUVAsicher - Support scheme for MSEs

Type of item
Case study
Country
Rakúsko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Používanie zariadenia s obrazovkou
Vibrácie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Purpose of the material
Odborná príprava
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Zástupcovia zamestnancov
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area
Prevencia
Year
2020