Austria: AUVA support schemes — AUVAsicher and AUVAfit and other initiatives tackling MSDs

Zadajte: 
Case study
Country: 
Rakúsko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This case study finds that the percentage of workers in Austria with a MSD is higher than the EU average. The AUVAsicher programme focuses particularly on MSD prevention and on SMEs. AUVA provides support to companies also through AUVAfit and BAUfit schemes. The AUVAfit programme has a specific focus on mental and physical workload.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
STAVEBNÍCTVO
Hotelové a podobné ubytovanie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – státie
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Priority area: 
Fakty a čísla
Prevencia
Psychosociálne riziká
Date of Publication / Year : 
2020