Adopt what works elsewhere and adapt it

Zadajte: 
Case study
Country: 
Francúzsko
Languages: 
French
Provider: 
INRS

Opis

This case study takes place in the center of Lille. The Hotel "L’Arbre Voyageur" has just opened in a building that previously housed the Polish Consultate. The prevention of occupational risks was integrated from the design of this hotel, according to a participatory approach involving the teams. He also benefited in particular from the experience acquired by the manager in renovating another establishment and from the expertise of Carsat Nord-Picardie.

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
Hotelové a podobné ubytovanie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Purpose of the material: 
Zvyšovanie informovanosti
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017