Accommodations and task changes to enable an ICT worker to manage knee osteoarthritis

Zadajte: 
Case study
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

An ICT worker diagnosed with knee osteoarthritis was able to remain in his job thanks to some straightforward adjustments. Thus, the company he works for had been able to retain an expert worker who is able to train others.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Poruchy dolných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Chronické ochorenia
Date of Publication / Year : 
2020