Accidents and injuries in the waste management sector

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This article presents the risks faced by the workers in the waste management sector:  manual handling (manipulating waste), working postures (prolonged standing), vibrations (driving vehicles, work equipment), chemical substances, biological agents, work organisation (pace of work, job control), etc.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Vibrácie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020