3 tips from a health coach to staying active and healthy when working from home

Back to MSDs and filter
3 tips from a health coach to staying active and healthy when working from home

3 tips from a health coach to staying active and healthy when working from home

Type of item
Guides & Tools
Country
Australia
Languages

English

Provider
Provider (English)
Be Upstanding
Provider (Original)
Be Upstanding

Description

This short blog provides advice on active strategies to prioritise healthy activity that can fit into your work at home schedule. This can be beneficial even if you participate in a regular physical activity. The tips are divided into 3 areas: Setting up a proper work environment; taking active breaks; and moving more while sitting.

This short blog provides advice on active strategies to prioritise healthy activity that can fit into your work at home schedule. This can be beneficial even if you participate in a regular physical activity. The tips are divided into 3 areas: Setting up a proper work environment; taking active breaks; and moving more while sitting.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Osoby pracujúce z domu
Prevention measures
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Year
2020