Stres a psychosociálne riziká

Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v osobných službách a službách týkajúcich sa domácnosti v Belgicku

Odvetvie poukazov na služby (na úrovni EÚ nazývané aj ako odvetvie osobných služieb a služieb týkajúcich sa domácnosti) nadobudlo od obdobia svojho vytvorenia v roku 2004 kľúčový význam, pričom v Belgicku eviduje viac ako milión zákazníkov (štvrtina domácností). Zamestnanci však v uplynulom období čelia čoraz väčším problémom, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Úspešné riadenie psychosociálnych rizík v európskych mikropodnikoch a malých podnikoch

Vysoké pracovné zaťaženie, časový tlak a nároční klienti sú najbežnejšími psychosociálnymi rizikami pre malé spoločnosti. Pandémia ochorenia COVID-19 mala tiež negatívny vplyv na život pracovníkov a podniky. V tejto správe, ktorá dopĺňa výsledky prieskumu ESENER 2019, sa skúma, ako mikropodniky a malé podniky riadia nové a vznikajúce psychosociálne riziká.

V podrobných správach venovaných jednotlivým krajinám sa analyzujú zistenia z uskutočnených rozhovorov s manažérmi a pracovníkmi v Dánsku, Nemecku, Španielsku, Chorvátsku, Holandsku a Poľsku.