Stres a psychosociálne riziká

Znížme záťaž – zistite, ako riešiť psychosociálne riziká a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Nielen fyzické požiadavky na prácu môžu spôsobiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Psychosociálne faktory, napríklad nadmerné pracovné zaťaženie, nízka spokojnosť s prácou a nedostatočná podpora, môžu prispieť k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy alebo ich dokonca ešte zhoršiť. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy môžu prispievať takisto aj k stresu a psychickému preťaženiu.

Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v osobných službách a službách týkajúcich sa domácnosti v Belgicku

Odvetvie poukazov na služby (na úrovni EÚ nazývané aj ako odvetvie osobných služieb a služieb týkajúcich sa domácnosti) nadobudlo od obdobia svojho vytvorenia v roku 2004 kľúčový význam, pričom v Belgicku eviduje viac ako milión zákazníkov (štvrtina domácností). Zamestnanci však v uplynulom období čelia čoraz väčším problémom, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).