Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Dnes školáci, zajtra pracujúci: zdravie podporno-pohybovej sústavy v dlhodobom výhľade

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sa často považujú za ochorenie dospelých, ale v skutočnosti ním trpí až tretina detí a mladých ľudí. Až sa z nich stanú mladí pracujúci, v pracovnom živote sa ich existujúce problémy podporno-pohybovej sústavy môžu zhoršiť. Nie je možné predísť všetkým poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, ale dá sa vyvarovať mnohých z rizík, ktoré s nimi súvisia.

Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v osobných službách a službách týkajúcich sa domácnosti v Belgicku

Odvetvie poukazov na služby (na úrovni EÚ nazývané aj ako odvetvie osobných služieb a služieb týkajúcich sa domácnosti) nadobudlo od obdobia svojho vytvorenia v roku 2004 kľúčový význam, pričom v Belgicku eviduje viac ako milión zákazníkov (štvrtina domácností). Zamestnanci však v uplynulom období čelia čoraz väčším problémom, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Poznáme víťazov 15. ročníka Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

EU-OSHA gratuluje víťazným príspevkom v prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy. Medzi víťazov patrí osem európskych podnikov a organizácií z najrôznejších odvetví, od zdravotníctva až po kovospracujúci priemysel.

Zamestnávatelia a zamestnanci spolupracovali na zavedení udržateľných a použiteľných postupoch riadenia BOZP, ktorými sa zlepšuje zdravie podporno-pohybovej sústavy, ako sú napríklad nositeľné exoskeletony alebo inovatívne pracovné metódy. Osem ďalších organizácií dostalo čestné ocenenie.