ESENER-2
Vybrať otázku

 

 

Vizualizácia znázorňuje na mape percentá odpovedí alebo priemerné hodnoty odpovedí na určitú otázku za jednotlivé európske krajiny.