You are here

Prieskumy a štatistiky o BOZP

Prieskumy patria medzi kľúčové aspekty našej práce a ich výsledky pomáhajú politickým činiteľom a vedeckým pracovníkom identifikovať vznikajúce trendy. Ďalšie užitočné štatistiky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku sa nachádzajú na týchto stránkach: