You are here

Prieskumy a štatistiky o BOZP

Na tomto mieste nájdete výsledky našich európskych prieskumov a prieskumov verejnej mienky. Obsahujú stručné informácie o riadení rizík na pracovisku a o tom, aký majú ľudia dojem zo svojho pracovného prostredia.

Prieskumy patria medzi kľúčové aspekty našej práce a ich výsledky pomáhajú politickým činiteľom a vedeckým pracovníkom identifikovať vznikajúce trendy. Ďalšie užitočné štatistiky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku sa nachádzajú na týchto stránkach: