Prieskum v radoch pracujúcich venovaný vystaveniu rizikovým faktorom rakoviny
20/05/2020 Zadajte: Prehľad projektu 2 strany

Prieskum v radoch pracujúcich venovaný vystaveniu rizikovým faktorom rakoviny

Keywords:Carcinogens, Work-related cancer

V tomto prehľade projektu vám predstavíme nový prieskum o vystavené pracujúcich rizikovým faktorom rakoviny v Európe. Na úrovni EÚ neexistuje dostatok spoľahlivých a porovnateľných údajov o vystavení rizikovým faktorom rakoviny na pracovisku. Náš nový prieskum je určený na doplnenie chýbajúcich údajov o jednom z najväčších zdravotných problémov súvisiacich s prácou v Európe.

Prieskum bude prebiehať podľa vzoru austrálskej štúdie o expozícii na pracovisku s použitím webovej aplikácie na vyhodnotenie vystavenia na pracovisku v závislosti od pracovných úloh. Najprv sa uskutoční v reprezentatívnej vzorke šiestich členských štátoch EÚ, pričom prvé výsledky by mali byť k dispozícii v roku 2023.

Download in:DE | EN | ES | FI | FR | HU

Ďalšie publikácie o tejto téme