Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – informačný leták
05/10/2016 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – informačný leták

Keywords:Starnutie a BOZP, Campaign 2016-2017, Ženy a BOZP

Tento informačný leták vychádza z prehľadu a poskytuje kľúčové závery týkajúce sa žien, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a udržateľnej práce v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Upozorňuje sa v ňom na rozdiely súvisiace s vekom medzi mužmi a ženami – biologické aj spoločensky vytvorené – a spôsob ich zvládnutia v súvislosti s BOZP. Odporúča sa v ňom prijatie celoživotného prístupu na vytvorenie udržateľnej práce pre mužov a ženy. Zdôrazňuje sa v ňom tiež význam zohľadnenia veku a rodového hľadiska pri hodnotení rizík s cieľom riešiť rovnosť na pracovisku a propagovať prínosy rozmanitosti v stratégiách BOZP.  

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme