Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – informačný leták

Keywords:

Tento informačný leták vychádza z prehľadu a poskytuje kľúčové závery týkajúce sa žien, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a udržateľnej práce v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Upozorňuje sa v ňom na rozdiely súvisiace s vekom medzi mužmi a ženami – biologické aj spoločensky vytvorené – a spôsob ich zvládnutia v súvislosti s BOZP. Odporúča sa v ňom prijatie celoživotného prístupu na vytvorenie udržateľnej práce pre mužov a ženy. Zdôrazňuje sa v ňom tiež význam zohľadnenia veku a rodového hľadiska pri hodnotení rizík s cieľom riešiť rovnosť na pracovisku a propagovať prínosy rozmanitosti v stratégiách BOZP.  

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | lt | lv | pl | sk | sl | sv |