Spojené kráľovstvo: Stratégia „Helping Great Britain work well“ a riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy
19/03/2020 Zadajte: Prípadové štúdie 10 strany

Spojené kráľovstvo: Stratégia „Helping Great Britain work well“ a riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:Campaign 2020-2022, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, Employers

Výskyt poškodení podporno-pohybovej sústavy v Spojenom kráľovstve sa vyznačuje klesajúcim trendom za uplynulých 15 rokov. Legislatívny rámec Spojeného kráľovstva pre poškodenia podporno-pohybovej sústavy existuje už takmer 40 rokov a politické opatrenia sa zameriavajú na informovanosť a riešenia pre zamestnávateľov, aby sa venovali rizikám na pracovisku. Prerokúvaná stratégia je jednou z najnovších zo série iniciatív za posledných 20 rokov.

V tejto stratégii sa rieši problematika poškodení podporno-pohybovej sústavy prostredníctvom plánu zdravotných priorít, ktorý je súčasťou odvetvových plánov a iných opatrení nato, aby sa predišlo jeho segmentovaniu.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme