Zmena úloh pre podologičku trpiacu problémami s krkom
27/07/2020 Zadajte: Prípadové štúdie 3 strany

Zmena úloh pre podologičku trpiacu problémami s krkom

Keywords:Starnutie a BOZP, Campaign 2020-2022, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Podologička, ktorá je čerstvou štyridsiatničkou, už 8 rokov trpí pri práci problémami s krkom. V dôsledku povahy jej práce, ktorú vykonávala v neprirodzených polohách a ktorá si vyžadovala manipuláciu s pacientmi, sa jej stav zhoršoval. V tejto prípadovej štúdii sa upozorňuje na zmeny, ktoré sa vykonali a ktoré sa vykonajú v jej hlavných úlohách tak, aby mohla pohodlne pracovať.

Otvorené rozhovory s jej kolegami a priamym nadriadeným o diagnóze viedli k poskytnutiu poradenstva o tom, ako možno pracovať bezpečne, ako aj o pomoci pri manipulácii s invalidnými vozíkmi a vykonávaní posúdenia zobrazovacej jednotky. Priebežná podpora a plánované zmeny na pracovisku budú prospešné pre zamestnanca aj pre organizáciu.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme