Dodávateľské reťazce a ich súčasné a budúce dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
15/05/2020 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 9 strany

Dodávateľské reťazce a ich súčasné a budúce dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:Vznikajúce riziká

Dodávateľský reťazec a jeho nové formy predstavujú hlavné výzvy v oblasti riadenia a regulácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zamestnancov, a to tak v súčasnosti, ako aj z hľadiska budúcnosti práce. Prvky týchto obchodných štruktúr a vzťahy, ktoré ich poháňajú, však takisto predstavujú možné príležitosti na zlepšenie riadenia BOZP a jej podpory vo vznikajúcich scenároch, ktoré čoraz viac charakterizujú budúcnosť pracovného prostredia. Na základe nedávnych výsledkov výskumu sa v tomto článku skúmajú výzvy a príležitosti pre BOZP, ktoré predstavuje dodávateľsky reťazec dnes a v budúcnosti.

Prevziať in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme