Zhrnutie – Dlhé statické sedenie na pracovisku: vplyv na zdravie a odporúčané osvedčené postupy
08/06/2021 Zadajte: Správy 9 strany

Zhrnutie – Dlhé statické sedenie na pracovisku: vplyv na zdravie a odporúčané osvedčené postupy

Keywords:Campaign 2020-2022, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, Podpora ochrany zdravia na pracovisku

Pri výkone mnohých profesií je nevyhnutné dlhé statické sedenie, ktoré je v kombinácii so sedavým životným štýlom spojené so zlým zdravotným stavom.

V tejto správe sa skúmajú otázky týkajúce sa dlhého sedenia na pracovisku vrátane najviac zasiahnutých profesií a zamestnancov a identifikujú sa zdravotné riziká, medzi ktoré patria aj poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Rozoberajú sa v nej príslušné právne predpisy EÚ a prínos hodnotení rizík pre ochranu zdravia osôb vykonávajúcich práce, ktoré zahŕňajú dlhotrvajúce sedenie.

Správa takisto obsahuje usmernenia a politické ukazovatele na podporu dynamickej, aktívnej práce s kratším sedením a príklady účinných zásahov na pracovisku a osvedčených postupov. Zdôrazňuje sa v nej, že zostať aktívni je dôležité nielen pre zamestnancov, ale aj pre školákov, aby sa zabezpečilo, že práca bude udržateľná pre súčasnú pracovnú silu aj budúce generácie.

Prevziať in:BG | CS | DE | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | MT | NL | NO | PT | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme