Zhrnutie – Priority výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe na obdobie rokov 2013 – 2020
21/03/2014 Zadajte: Správy 24 strany

Zhrnutie – Priority výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe na obdobie rokov 2013 – 2020

Keywords:Vznikajúce riziká

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v roku 2012 vypracovala správu, v ktorej sú vymedzené priority výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na obdobie rokov 2013 – 2020. Cieľom bolo poskytnúť vstupné informácie na prípravu možnej stratégie Európskej únie (EÚ) v oblasti BOZP a pre výskumný rámcový program EÚ Horizont 2020, ako aj podporiť spoluprácu a financovanie výskumu v oblasti BOZP v EÚ. Správa je aktualizáciou pracovného dokumentu agentúry EU-OSHA „Priorities for occupational safety and health research in the EU-25“ (Priority vo výskume bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v EÚ 25) uverejnenom v roku 2005, v ktorej sa zohľadňuje najnovší vývoj vedeckých poznatkov v oblasti, zmeny v pracovnom svete a nové trendy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme