Zhrnutie – Prognóza nových a vznikajúcich rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacich s digitalizáciou do roku 2025
29/11/2018 Zadajte: Správy 41 strany

Zhrnutie – Prognóza nových a vznikajúcich rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacich s digitalizáciou do roku 2025

Keywords:ICT/digitalisation, Emerging risks

Táto správa prináša konečné výsledky veľkého prognostického projektu o vývojových trendoch digitálnych technológií a o súvisiacich zmenách miesta, času a spôsobu výkonu práce.

Možný vplyv týchto zmien na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) do roku 2025 je spracovaný formou štyroch scenárov.

Každý scenár reprezentuje rôzne výzvy a možnosti pre BOZP. Výsledky výskumu pomôžu čitateľovi lepšie pochopiť možný vplyv digitalizácie na bezpečnosť a ochranu zdravia pracujúcich v Európskej únii a vytvoriť odolnejšie stratégie voči zmenám v práci a BOZP.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme