Súhrn – Metóda založená na údajoch na posúdenie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách v EÚ
17/01/2019 Zadajte: Správy 29 strany

Súhrn – Metóda založená na údajoch na posúdenie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách v EÚ

Keywords:Kampaň 2018-2019

Táto súhrnná správa predstavuje základy metodiky založenej na údajoch, ktorá bola vytvorená na posudzovanie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách EÚ a na poskytovanie základu na sledovanie trendov a vývoja pri expozícii a používaní.

V kombinácii verejne dostupných zdrojov údajov s odborným hodnotením a vstupnými údajmi sumarizuje prístup použitý na určenie a stanovenie priority nebezpečných látok vzbudzujúcich obavy.

V správe sa zároveň zdôrazňujú nevýhody tejto metódy a navrhujú sa potenciálne zlepšenia a ďalšie kroky.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme