Inteligentné osobné ochranné pracovné prostriedky: inteligentná ochrana do budúcnosti
02/06/2020 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 11 strany

Inteligentné osobné ochranné pracovné prostriedky: inteligentná ochrana do budúcnosti

Keywords:ICT/digitalisation, Vznikajúce riziká

Tento článok sa zameriava na osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Inteligentné OOPP kombinujú tradičné ochranné prvky s vylepšenými materiálmi alebo elektronickými komponentmi, pričom môžu zaznamenávať údaje o používateľovi v pracovnom prostredí alebo o samotnom používaní. Hoci sú tieto nové technológie prísľubom lepšej ochrany a pohodlia pre pracovníkov, ešte stále existuje veľa prekážok na ceste za ich úspešným používaním.

V článku sú predstavené výzvy, pred ktorými stoja zainteresované strany pri zavádzaní noriem a vytváraní primeraného rámca na testovanie a certifikáciu. Patria sem odporúčania na pomoc zainteresovanými stranám, aby dokázali využiť možné výhody inteligentných OOPP na maximum, a poukazuje sa na význam spolupráce medzi používateľmi a výrobcami.

Prevziať in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme