Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: pohľad z pracoviska
19/06/2018 Zadajte: Správy 163 strany

Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: pohľad z pracoviska

Keywords:Microenterprises

V tejto správe sa uvádzajú zistenia vyplývajúce zo štúdie o poznatkoch a skúsenostiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v 162 mikropodnikoch a malých podnikoch vybraných z rôznych hospodárskych odvetví v deviatich členských štátoch EÚ: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko. Každá prípadová štúdia zahŕňala návštevu zúčastnenej spoločnosti a rozhovory s majiteľom – manažérom a jedným zo zamestnancov, ako aj pozorovanie činností podniku.

Jedným z najčastejšie pozorovaných postojov sledovaných v rámci mikropodnikov a malých podnikov boli silné reaktívne postoje, považovanie „zdravého rozumu“ za dostatočné meradlo v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podceňovanie zdravotných rizík. Na podniky a postupy v oblasti BOZP mali vplyv aj jasne viditeľné vonkajšie charakteristiky vrátane vnútroštátneho regulačného a sociálno-ekonomického kontextu. V správe sa rozoberajú dôsledky takýchto postojov a súvislostí.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme