Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ od stratégií až po prax – opis dobrých príkladov
20/12/2017 Zadajte: Správy 283 strany

Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ od stratégií až po prax – opis dobrých príkladov

Keywords:Microenterprises

Táto správa ponúka výber prípadových štúdií o úspešnom kontakte s mikropodnikmi a malými podnikmi s cieľom pomôcť im zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Viac ako 40 inšpirujúcich príkladov z 12 členských štátov EÚ je tematicky zoradených, ako napríklad viacrozmerné stratégie a iniciatívy sprostredkovateľov mimo oblasti BOZP. Cieľom je ukázať, že hoci mikropodniky a malé podniky môžu mať ťažkosti pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia, iniciatívy na zlepšovanie BOZP v týchto podnikoch môžu byť úspešné a je možné ich uplatniť aj v iných štátoch a odvetviach. V správe sa na základe zhromaždenia a analýzy týchto prípadových štúdií hľadá odpoveď na zásadnú otázku „Čo funguje, pre koho a v akých podmienkach?“

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme