Preskúmanie úspešných iniciatív v oblasti referenčného porovnávania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
07/07/2015 Zadajte: Správy 4 strany

Preskúmanie úspešných iniciatív v oblasti referenčného porovnávania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Keywords:Prevencia úrazov, , Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky, Leadership, Účasť zamestnancov

V Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) je referenčné porovnávanie vymedzené ako „plánovaný proces, ktorým organizácia porovnáva svoje procesy a výkon v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti s inými s cieľom dozvedieť sa, ako znížiť výskyt úrazov a zhoršenia zdravotného stavu, zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a/alebo znížiť náklady na zabezpečenie tohto dodržiavania. Ústredným cieľom tohto projektu bolo na základe tohto vymedzenia preskúmať systémy referenčného porovnávania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvorené na úrovni odvetví, členských štátov alebo na európskej úrovni. V rámci tohto výskumu sa takisto posudzovali možné prínosy a obmedzenia týchto systémov a identifikovali sa kľúčové faktory a hlavné prekážky ich úspechu.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme