Rehabilitácia a návrat do práce po liečbe rakoviny: Prehľad literatúry
04/02/2017 Zadajte: Prehľady literatúry 81 strany

Rehabilitácia a návrat do práce po liečbe rakoviny: Prehľad literatúry

Keywords:Rehabilitácia, Work-related cancer

Vzhľadom na zlepšenie terapeutických možností stúpa počet ľudí v Európe, ktorí prekonajú rakovinu. Väčšina ľudí, ktorí porazili rakovinu, sa po liečbe vracia do práce. Mnohí však musia čeliť dlhodobým symptómom a poruchám, ktoré im v tom môžu brániť.

Táto správa prináša prehľad príslušnej vedeckej literatúry s cieľom zhromaždiť informácie o existujúcich iniciatívach, politiky a postupy v oblasti rehabilitácie a návratu do práce po rakovine, ako aj zozbierať príklady o úspešných zákrokoch.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme