Rehabilitácia a návrat do práce po liečbe rakoviny – nástroje a postupy:
25/05/2018 Zadajte: Správy 99 strany

Rehabilitácia a návrat do práce po liečbe rakoviny – nástroje a postupy:

Keywords:Rehabilitácia, Work-related cancer

Diagnostikovanie rakoviny má bezprostredné a dlhodobé dôsledky, a to aj po ukončení liečby.

V tomto projekte sa skúmajú výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým zamestnávatelia a zamestnanci čelia pri návrate pracovníkov do práce po tom, ako im bola diagnostikovaná rakovina. V správe sa uvádzajú vnútroštátne príklady úspešných nástrojov a postupov, ktoré pomáhajú predchádzať dlhodobej práceneschopnosti a nezamestnanosti.

Prevziať in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme