Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy s participáciou pracovníkov

Keywords:

Táto prezentácia prináša prehľad možností zapojenia zamestnancov do prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy a krokov, ktoré môžu prijať zamestnávatelia na aktívnu participáciu zamestnancov pri identifikácii problémov s podporno-pohybovou sústavou a hľadaní vhodných riešení.

Vychádza z týchto správ:

Participácia pracovníkov na prevencii rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy s aktívnou participáciou zamestnancov: príklady osvedčených postupov

Túto prezentáciu si môžete stiahnuť aj z lokality Slideshare.

Prevziať in: el | en | fi | hr | is | lt | ro |