Participatívna ergonómia a prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Keywords:

Tento diskusný dokument predstavuje participatívne prístupy k ergonómii a zaoberá sa ich účinnosťou v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Zásahy v oblasti participatívnej ergonómie zahŕňajú ľudí, ktorí sa skutočne podieľajú na navrhovaní riešení na zníženie súvisiacich ergonomických rizík.

V dokumente sa vysvetľuje, ako to funguje, rozoberajú sa niektoré z výhod týchto prístupov a vysvetľuje sa, prečo môže byť náročné posúdiť ich úspech. Takisto sa v ňom uvádzajú praktické zdroje, ďalšia literatúra a niekoľko prípadových štúdií o používaní participatívnej ergonómie na zníženie rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku.

Prevziať in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |