BOZP a budúcnosť práce: prínosy a riziká nástrojov umelej inteligencie na pracoviskách
05/07/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 18 strany

BOZP a budúcnosť práce: prínosy a riziká nástrojov umelej inteligencie na pracoviskách

Keywords:ICT/digitalisation

Tento článok je venovaný možným dôsledkom využitia moderných digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia a veľké dáta, na BOZP na pracovisku.

Veľké zmeny, ktoré tieto digitálne trendy prinášajú do sveta práce, sú neodškriepiteľné. Otázny však zostáva ich vplyv na spokojnosť, bezpečnosť a zdravie na pracovisku. Uvádzajú sa tam príklady z praxe, ako sa umelá inteligencia používa na pracoviskách, napríklad na skríning talentov a náborové postupy v oblasti ľudských zdrojov, v robotike posilnenej umelou inteligenciou, v četovacích robotoch v zákazníckych centrách alebo v nositeľných technológiách vo výrobných linkách.

V článku sa analyzujú možné dosahy nedostatočného prevedenia týchto technológií a podmienky na ich kvalitné fungovanie. 

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme