Propagácia nástroja OiRA vo Francúzsku
29/03/2018 Zadajte: Prípadové štúdie 4 strany

Propagácia nástroja OiRA vo Francúzsku

Keywords:HORECA, OiRA, Cestná doprava

Vo Francúzsku sa podarilo rozšíriť nástroje OiRA (vyvinuté francúzskym Národným inštitútom pre bezpečnosť a zdravie – INRS) medzi mikro a malé podniky a podnietiť ich, aby nástroje využili na vykonanie posúdenia rizika. V tejto prípadovej štúdii sa poskytuje súhrn činností, ktoré sa vykonali v odevtviach cestnej dopravy a reštauračných služieb s cieľom rozšíriť informácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci medzi mikro a malé podniky.

V zhrnutí sa uvádzajú základné informácie o týchto odvetviach a myšlienky, pokiaľ ide o hlavné zameranie oboch nástrojov.

Vysvetľuje sa zapojenie rozličných partnerov do procesu a určujú sa faktory úspešnosti.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme