OiRA pre viacnárodnú spoločnosť
26/02/2020 Zadajte: Prípadové štúdie 3 strany

OiRA pre viacnárodnú spoločnosť

Keywords:OiRA

Táto prípadová štúdia sa zaoberá tým, ako nadnárodný výrobca automobilov úspešne prispôsobil softvér OiRA agentúry EU-OSHA na podporu koordinovaného, celopodnikového hodnotenia rizika. Hoci nástroj OiRA bol pôvodne vytvorený so zreteľom na mikropodniky a malé podniky, tento príklad svedčí o všestrannosti tohto softvéru. Skúma výzvy, ktorým spoločnosť spočiatku čelila, dosiahnuté výsledky a príležitosti, ktoré sa otvorili po implementácii softvéru – vrátane úspor nákladov, podpory zapojenia pracovníkov a potenciálu zavádzania softvéru v niekoľkých jazykoch. V prípadovej štúdii sa tiež zdôrazňuje, ako prístup tejto spoločnosti k prispôsobovaniu softvéru OiRA svojim potrebám možno previesť do iných spoločností, čo predstavuje potenciál pre iné nadnárodné spoločnosti.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme