Leták OiRA
26/04/2017 Zadajte: Propagačný materiál 2 strany

Leták OiRA

Keywords:OiRA, Hodnotenie rizík

V tomto dokumente sa uvádza stručné zhrnutie hlavných bodov o tom, čo je platforma OiRA, prečo ju používať, pre koho je určená a ako funguje. Uvádza sa tu aj prehľad nástrojov OiRA a informácie o prístupe k nim.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme