Pracovné exoskelety: nositeľné robotické zariadenia a prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na pracoviskách v budúcnosti
09/09/2020 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 12 strany

Pracovné exoskelety: nositeľné robotické zariadenia a prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na pracoviskách v budúcnosti

Keywords:Campaign 2020-2022, Vznikajúce riziká, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Exoskelety sú osobné asistenčné technológie, ktoré pôsobia na telo mechanicky. Pri fyzickej práci, ako je dvíhanie ťažkých bremien, môžu znížiť záťaž, čím zmierňujú riziko vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy. Nie je vždy možné ergonomicky navrhnúť a usporiadať pracovisko, najmä v prípade dočasných pracovných miest. Pri kompenzovaní tohto nedostatku môžu pomôcť exoskelety.

Ako v prípade všetkých nových technológií, aj v prípade exoskeletov je potrebné sformulovať predpisy a normy. V tejto správe sa poskytujú usmernenia pre projektantov. Rozloženie tlaku na rôzne časti tela môže ovplyvniť zdravie zamestnancov. Ďalšou otázkou je pohodlie. Aby boli exoskelety užitočné a všeobecne akceptované, odporúča sa prispôsobiť ich dizajn ľudskému telu.

Prevziať in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme