Štvrtá priemyselná revolúcia a sociálne inovácie na pracovisku
27/08/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 9 strany

Štvrtá priemyselná revolúcia a sociálne inovácie na pracovisku

Keywords:Vznikajúce riziká

Ak sa hovorí o budúcnosti sveta práce, reč je predovšetkým o technických inováciách. V tomto diskusnom dokumente sa pozornosť sústreďuje na sociálne inovácie v kontexte digitalizácie a ich vplyv na budúcnosť pracovných miest, na budúcnosť zamestnancov a pracovísk, ako aj na výzvy, ktoré tento fenomén prináša pre právne predpisy a riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Popisujú sa v ňom nová inovatívna spoločnosť a nové obchodné modely, keď sa väčšia časť práce vykonáva online a mimo pracovísk pracovníkmi, ktorí sú samostatne zárobkovo činní. Predmetom úvah je potreba odolnosti a adaptability jednotlivcov, nové kategórie zamestnancov a osobitné výzvy pre nováčikov a starších pracovníkov, spolu s potrebou organizácií pôsobiacich v oblasti BOZP, aby svoju pozornosť obrátili na podporu jednotlivých pracovníkov.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme