Napo - Bezpečnosť s úsmevom
24/07/2019 Zadajte: Propagačný materiál 2 strany

Napo - Bezpečnosť s úsmevom

Keywords:Napo

Napo je hrdina série animovaných filmov, ktoré vznikajú v koprodukcii malej skupiny európskych organizácií s cieľom predstaviť dôležité témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dobre zapamätateľným a odľahčeným spôsobom. Sympatická postavička symbolizuje zamestnanca, ktorý by mohol pracovať v ktoromkoľvek odvetví alebo sektore.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme