Metodiky na identifikáciu pracovných ochorení: Prieskum kontrolných a výstražných prístupov
22/08/2017 Zadajte: Správy 165 strany

Metodiky na identifikáciu pracovných ochorení: Prieskum kontrolných a výstražných prístupov

Keywords:Alert and sentinel systems, Kampaň 2018-2019, Choroby z povolania

Vďaka výstražným a kontrolným systémom je možné včas identifikovať choroby z povolania. Takisto sú užitočné ako doplnok k úradným údajom o pracovných ochoreniach a na nastavenie prevencie založenej na dôkazoch. Avšak zavedený je len omedzený počet takýchto systémov.

V tejto správe sa skúmajú existujúce výstražné a kontrolné systémy, ako aj iné monitorovacie systémy, ktoré ponúkajú funkcie takisto vhodné na zistenie vznikajúcich chorôb z povolania.

V rámci tohto prieskumu sa identifikovali nedostatky, ako je často chýbajúci zber údajov z hodnotenia vystavenia na pracovisku, nedostatočné pokrytie niektorých skupín zamestnancov a ochorení, napr. duševných chorôb, ako aj slabé prepojenie na prevenciu na pracovisku. Takisto uvádza príklady osvedčených postupov a poukazuje na význam medzinárodnej spolupráce a šírenia údajov na dosiahnutie maximálneho prínosu výstražných a kontrolných prístupov.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme